COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Natuurwetenskappe Graad 7 Leerdersboek (1 year) Adobe Edition

PDF 9781107257054
Ken & Verstaan Natuurwetenskappe Graad 7 Leerdersboek (1 year) Adobe Edition
Ken & Verstaan Natuurwetenskappe is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help nie net leerders om noodsaaklike inhoud en vaardighede in die vak onder die knie te kry nie; maar gee hulle die bes moontlike grondslag waarop hulle hul wetenskapkennis kan voortbou. Die omvattende Leerdersboek bied onder andere; ondersoeke en verrykings- en praktiese aktiwiteite vir elke kwartaal - summatiewe assesseringstake aan die einde van elke eenheid en ?Toets jouself?-hersieningsvrae na elke onderwerp om leerders te help om hulle kennis te konsolideer - ?Het jy geweet?-flitse met interessante brokkies inligting;asook Veiligheidsflitse wat leiding verskaf oor hoe om eksperimente veilig uit te voer - 'n woordelys wat leerders help om wetenskaplike terminologie te verstaan. Die innoverende Onderwysersgids bevat; 'n werkskedule vir die hele jaar om beplanning maklik te maak - riglyne oor die onderrig van elke les en elke vorm van assessering asook stapsgewyse ondersteuning met die aanbieding van aktiwiteite
Education & Reference School
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Natural Sciences
Grade: 7